Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Carter Zhang

Số điện thoại : 86-18932471765

WhatsApp : +8618932471765

Free call

Chất lỏng axit amin nồng độ cao, axit amin 35%, nitơ 8%

October 13, 2020

trường hợp công ty mới nhất về Chất lỏng axit amin nồng độ cao, axit amin 35%, nitơ 8%

Vào tháng 4 năm 2020, chúng tôi đã sản xuất 2000 tấn chất lỏng axit amin nồng độ cao cho khách hàng của mình.

Tổng số axit amin 35%

trường hợp công ty mới nhất về Chất lỏng axit amin nồng độ cao, axit amin 35%, nitơ 8%  0

trường hợp công ty mới nhất về Chất lỏng axit amin nồng độ cao, axit amin 35%, nitơ 8%  1

trường hợp công ty mới nhất về Chất lỏng axit amin nồng độ cao, axit amin 35%, nitơ 8%  2

 

Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn

commercial@new-nutri.com
+8618932471765
86-18932471765
86-18932471765
86-18932471765